Disclaimer

Deze website is een initiatief van The Good Agency, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76635023.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden en onze privacy policy. Deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy zijn van toepassing op alle bezoeken en gebruiken van de website van The Good Agency, evenals alle informatie, offertes, contracten, documenten en diensten die u op of via deze website verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie).

The Good Agency neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, echter kan The Good Agency niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunt u verder geen rechten aan ontlenen.

The Good Agency is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van The Good Agency.

Bovendien is The Good Agency niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor Elektronische communicatie en transmissie van virussen.


Links naar en van andere websites

Deze website biedt links naar externe websites en partners. The Good Agency is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van The Good Agency.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berust bij The Good Agency of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan The Good Agency. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van The Good Agency


Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. The Good Agency behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.


The Good Agency BV | Van Nelleweg 1 | Unit Tabak 1.15 | 3044 BC Rotterdam | Postbus 13115 | 3000 HC Rotterdam | thegoodagency.nl | 085-876 89 37 | info@thegoodagency.nl |Kvk 766 35 023 | BTW NL860715279B01 | IBAN NL97 ABNA 0867 2675 69 |