Wat is sociaal ondernemen en hoe verandert het de wereld, stap voor stap uitleg
07 september 2023 

Wat is sociaal ondernemen en hoe verandert het de wereld, stap voor stap uitleg

Sociale ondernemingen worden opgericht omdat ondernemers vinden dat iets beter kan. In sommige gevallen is het zelfs omdat zij vinden dat het beter moet.

Het aantal sociaal ondernemers groeit hard en daar hebben wij als maatschappij baat bij. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen aan de samenleving of staat het milieu centraal als het gaat om het tegengaan van vervuiling.

Welk sociaal doel u ook als drijfveer voor uw onderneming heeft, door sociaal te ondernemen, maakt u als ondernemer het verschil. In deze blog gaan we in op de vraag: ''Wat is een sociaal ondernemer?'' En we geven sociaal ondernemerschap voorbeelden.

Wat is een sociaal ondernemer?

Wat is een sociaal ondernemer nou eigenlijk? Een sociaal ondernemer is iemand die zijn onderneming niet opricht om winst te maken, maar om geld te verdienen voor een maatschappelijk doel. Winst is voor hen een middel om het sociale doel te bereiken en niet de commerciële drijfveer bij het moment van oprichting.

Echter niet te verwarren met ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen. Hier staat het maken van winst namelijk altijd centraal en hanteren zij maatschappelijke doelstellingen omdat zij naast het maken van winst iets terug willen doen voor de maatschappij.

Een sociaal ondernemer kan verschillende drijfveren hebben om zijn of haar onderneming op te richten. Maatschappelijk, sociaal of, vandaag de dag erg actueel, het milieu.

Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van bestaande producten door deze eerlijker te laten produceren. Het gebruik van duurzamere materialen, hergebruik van grondstoffen, betere omstandigheden voor degene die het produceert en zo zijn er nog tal van zaken die invloed kunnen hebben. Sociaal ondernemen is trending en dat is een goede sociale ontwikkeling!

Wat is een sociaal ondernemer

Voorbeelden van sociaal ondernemen

De wereld om ons heen is snel aan het veranderen. Veel ondernemers zien het als hun plicht om hun steentje bij te dragen aan een betere wereld door maatschappelijk verantwoord of duurzaam te ondernemen. Andere ondernemers gaan net dat stapje verder en baseren hun volledige onderneming op sociaal ondernemen.

Tony Chocolonely is een voorbeeld van klassiek sociaal ondernemen. Tal van chocoladeproducenten, maar niet een die zich bekommert om de boeren op de cacaoplantages. 100% slaafvrije chocolade is daarom hun missie.

Net als Tony Chocolonely zijn er nog tal van andere (kleine) ondernemingen die maatschappij, sociaal of milieu als drijfveer hebben. Zij willen een bijdrage leveren aan een betere wereld en die begint bij hunzelf.

Om sociaal ondernemen te stimuleren, zijn er ook awards die de inzet van vooral kleine ondernemers en hun team bekronen. Zo is er bijvoorbeeld de IGNITE-award die wordt uitgereikt aan beginnende sociaal ondernemers.

Subsidie voor het financieren van uw sociale onderneming

Iedere onderneming begint bij een goed idee. Toch moet dit goede idee ook worden gefinancierd om het rendabel te kunnen maken én om ervoor te zorgen dat jouw sociale doelstellingen echt worden behaald.

Financiering speelt hierin vaak een belangrijke rol. Voor jouw sociale onderneming zijn er verschillende vormen van subsidies en regelingen te krijgen die ervoor zorgen dat jij jouw doelen kan verwezenlijken. Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt subsidies beschikbaar en regelt financieringsregelingen.

Naast andere vormen van financiering als crowdfunding, informele investeerders, kredieten, enz. zorgt RVO ervoor dat u eenvoudig met behulp van de subsidiewijzer kan zien hoe u kan worden ondersteunt.

Bent u benieuwd of er voor uw sociale onderneming ook mogelijkheden zijn op het gebied van subsidies en financieringen? Ontdek het op de website van Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO).

Keurmerk sociaal ondernemen als beloning

Het PSO-keurmerk, ook wel PSO-certificaat genoemd, staat symbool voor het harde werk dat sociale ondernemers dagelijks verrichten om hun sociale doelstellingen te bereiken. Het keurmerk wordt afgegeven aan bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans te bieden binnen hun onderneming.

PSO staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen en hanteert verschillende tredes waar een sociaal ondernemer met zijn onderneming kan staan. Van aspirant-status, de intentie om socialer te gaan ondernemen, tot aan trede 3 waarbij bedrijven koploper zijn op het gebied van sociaal ondernemen en daarmee tot de 10% best presterende bedrijven in Nederland behoren.

Als aanvulling hierop kan de PSO 30% certificering worden gehaald, waarmee bedrijven ook kunnen meedingen bij aanbestedingen vanuit publieke organisaties. The Good Agency heeft deze in combinatie met PSO trede 3, waardoor wij meerwaarde voor jouw onderneming kunnen bieden om socialer te ondernemen.

Een sociale onderneming in vijf stappen

Met het moment waarop u besluit om sociaal te gaan ondernemen, zet u de eerste stap richting uw eigen onderneming. Bij het oprichten van uw onderneming komen tal van stappen kijken. Van heel kleine tot aan stappen die een grote impact hebben op u en uw omgeving. Wij omschrijven vijf stappen die kenmerkend zijn voor een (sociale) onderneming.

  1. Purpose: bij stap een staat u stil bij hetgeen u echt raakt. Door de purpose op papier te zetten, weet u altijd wat de drijfveer was voor de oprichting van uw sociale onderneming;
  2. Bedrijfsidee: aan de basis van een sociale onderneming staat de purpose, maar het is uiteindelijk het bedrijfsidee dat de oplossing biedt voor de purpose. Wanneer u ambieert om verspilling van voedsel te voorkomen, biedt uw bedrijfsidee de oplossing om voedselverspilling tegen te gaan. Dit kan een product zijn, maar ook een dienst. Het bedrijfsidee is uiteindelijk waarmee hetgeen dat u echt raakt wordt aangepakt;
  3. Visie en missie: net als de 100% slaafvrije chocola van Tony Chocolonely, beschrijft u in uw missie en visie waar uw bedrijf voor staat. Dit is de basis van alle uitingen naar buiten toe. Waar de missie is gericht op de drijfveren van het dagelijkse reilen en zeilen, is de visie de stip op de horizon. De missie draagt dus bij aan de (toekomst)visie;
  4. Kernwaarden: vooral bij een sociale onderneming zijn de kernwaarden van groot belang. Het is als het DNA dat als een rode draad door uw onderneming loopt. Iedere klant, iedere medewerker, iedere leverancier leeft naar deze kernwaarden of wordt hieraan getoetst;
  5. Het businessmodel: om uw doelstellingen te behalen als sociaal ondernemer, is het belangrijk om een businessmodel op te richten dat zorgt voor de omzet (lees: de winst) die dit kan realiseren. In tegenstelling tot MVO bedrijven of bedrijven die duurzaam ondernemen, is dat uw winst wordt geïnvesteerd in het maatschappelijke doel.

Een sociaal ondernemer worden kan op verschillende manieren. U bepaalt zelf hoe u dit doet en wij ondersteunen u graag als klantcontactcenter bij het behalen van uw sociale doelstellingen.

Klantcontactcenter inschakelen als onderdeel van socialer ondernemen 

Wanneer u voornemens bent om sociaal te ondernemen, of misschien al een sociaal ondernemer bent, kan het kostenefficiënt zijn om de klantenservice uit te besteden. Dit bespaart u in personeelskosten en geeft u de vrijheid om gericht bezig te zijn met de kernactiviteiten van uw onderneming. Benieuwd wat een klantcontactcenter voor uw sociale onderneming kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Wij hopen dat u wat gehad heeft aan deze blog over wat sociaal ondernemen is!


Over de schrijver
Reactie plaatsen