Social return (SROI) invullen, hoe en waarom

Social return (SROI) invullen, hoe en waarom

Iedereen heeft recht op een betaalde baan. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend.  Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het vaak lastig een passende baan te vinden. Social Return is een instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van werk en om inclusief werkgeverschap te bevorderen Ook is het bedrijf op deze manier bezig met het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen in Nederland.

Weet jij wat SROI invulling (Social Return On Investment) precies inhoudt? Wanneer SR van toepassing is en wat de voordelen van SROI zijn voor jouw bedrijf? In dit artikel gaan we hier uitgebreid op in.

Wat is het doel van SROI invulling?

Social return heeft als doel om ervoor te zorgen dat een investering, naast het reguliere rendement, ook een sociale winst - ofwel return - oplevert. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Op deze manier krijgt deze SROI doelgroep perspectief op participatie op de arbeidsmarkt. Ook voor werkgevers kan dit een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.

Wanneer is er een Social return (SROI) verplichting?

Social Rendament is vaak een verplichting in het winnen van een aanbesteding. De overeenkomst bevat dan een verplichting dat er een vast percentage (meestal 5%) van de contractwaarde aan Social Return besteed moet worden. Dit kan door mensen uit de doelgroep aan te nemen of door leer-werkplekken, trainingen of opleidingen aan te bieden. Tegenwoordig is SR bijna de standaard bij elke aanbesteding.

Welke doelgroepen vallen er onder Social Return?

De doelgroepen voor de invulling van Social Return zijn vrij breed. Iemand die 3 maanden of langer niet heeft gewerkt, valt al onder de doelgroep. De meest voorkomende SROI doelgroepen zijn:

  • WW
  • WWB (Wet werk en bijstand)
  • Banenafspraak (loonkostensubsidie)
  • WIA
  • WAJONG
  • SW geïndexeerd

Welke voordelen heeft SROI invulling voor een bedrijf?

Social Return on Investment (SROI invulling) is voor bedrijven dus een middel om inclusief werkgeverschap te stimuleren en een maatschappelijk doel te vervullen. Het invullen van Social Return kan daarnaast verschillende andere voordelen bieden, zoals:

Verbetering van het imago

Door SROI invulling kan een bedrijf laten zien dat het sociaal en maatschappelijk verantwoordelijkheid neemt. Dit draagt bij aan een positief imago bij klanten, werknemers en andere belanghebbenden.

Maatschappelijk rendement bij opdracht van de overheid

Overheidsinstanties stellen maatschappelijk rendement als eis aan bedrijven bij het toekennen van nieuwe opdrachten. Door maatschappelijk rendement toe te passen, kan een bedrijf zich beter positioneren om opdrachten van overheidsinstanties te krijgen en zo toegang krijgen tot nieuwe markten. Daarnaast biedt de invulling van maatschappelijk rendement kansen om nieuw personeel aan te trekken die via een reguliere weg niet zo snel zouden solliciteren. Zeker in een de huidige krappe arbeidsmarkt kan dit een groot voordeel zijn. Bij overheidsopdrachten is er wel een maatschappelijk rendement verplichting. De onderneming moet hieraan voldoen, dan kan de overheid opdrachten gunnen aan het bedrijf.

SROI

Betere relaties 

Het invullen van sociaal rendement kan bijdragen aan sterkere relaties met belanghebbenden, zoals gemeenschappen, werknemers, leveranciers en klanten. Door te laten zien dat het bedrijf sociaal en maatschappelijk verantwoord onderneemt vergroot u het vertrouwen en het belang van de samenwerking.

Hogere efficiëntie SROI invulling

Het invullen van sociaal rendement kan leiden tot het verbeteren van de efficiëntie binnen een bedrijf. Door te focussen op sociale verantwoordelijkheid kan het bedrijf nieuwe manieren vinden om kosten te besparen en de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Sociaal inkopen

Een bedrijf kan er ook voor kiezen om SROI in te vullen door een sociaal inkoopbeleid te voeren. U kijkt dan het kiezen van leveranciers of deze voldoen aan de criteria van het erkende sociaal ondernemen.

Het voordeel van diensten extern inkopen bij een Sociaal erkende onderneming is het feit dat u de volledige kosten kunt aftrekken van uw SROI verplichting. Als u zelf mensen aanneemt om binnen u eigen processen te gaan werken zijn niet de volledige loonkosten aftrekbaar.

De reden hiervoor is dat erkende ondernemingen aan alle eisen voldoen die een maximale aftrek garanderen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het PSO certificaat (Prestatieladder Sociale Ondernemingen). U heeft uw verplichting hierdoor dus een stuk sneller ingevuld.

Kortom, het invullen van SR, op welke manier dan ook, kan voor bedrijven vele voordelen hebben en dient een groot sociaal en maatschappelijk belang.

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor invulling van uw SROI of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Over de schrijver
Reactie plaatsen