telefonische fondsenwerving TGA
Blogs telefonische antwoordservice
Tim Bos
Blogs telefonische antwoordservice
09/05/2023
3 min
0

De kracht van persoonlijk contact: succesvolle telefonische fondsenwerving

09/05/2023
3 min
0

Bent u als organisatie afhankelijk van fondsen in de vorm van subsidies, donaties, giften, sponsoring of welke vorm van fondsen dan ook? Dan kan telefonische fondsenwerving een grote rol spelen. Met een toegewijd team dat weet hoe in te spelen situaties aan de telefoon, vergroot u de kans om fondsen binnen te halen.

Het persoonlijke aspect maakt fondsenwerving minder abstract en geeft uw organisatie een stem dat in staat is om in te spelen op de emotie van degene die wordt gebeld. Mensen “kopen” van mensen en dat geldt ook bij het werven van fondsen. Benieuwd naar de trends van telefonische fondsenwerving? Bekijk onze blog over trends en ontwikkelingen van goede doelen organisaties!

Waarom telefonische fondsenwerving inzetten?

Fondsenwerving wordt ingezet om de doelen van een organisatie, profit of non-profit, te realiseren. Dit kan zijn voor het binnenhalen van subsidies vanuit de overheid, donaties vanuit particulieren of giften en sponsoring vanuit bedrijven.

Telefonische fondsenwerving draagt hieraan bij door een persoonlijke benadering te hanteren. Dit kan outbound zijn als bij een volledig telefonische wervingscampagne of ondersteunend aan een direct mailing om particulieren of bedrijven na te bellen.

De voornaamste reden om een extern klantcontactcenter in zetten, is omdat het u de mogelijkheden biedt om snel op te schalen bij een tijdelijke campagne of af te schalen wanneer de behoefte er niet meer is. Hierdoor kunt u hoge kosten bij de opstartfase besparen en heeft u meetbare resultaten die u kunnen ondersteunen bij een volgende campagne.

De voordelen van telefonische fondsenwerving

Het werven van fondsen middels telefonisch contact kent vele voordelen. Door te werken met een extern klantcontactcenter verhoogt u de succesvolle telefonische fondsenwerving door een viertal redenen. Persoonlijk, prestatiegericht, direct feedback en kostenefficiënt. Ontdek wat deze voordelen voor u inhouden.

  • Persoonlijk: het geven van een donatie is voor veel mensen en bedrijven een drempel. Wat heeft uw organisatie te bieden en wat voor doel dient het? Voor een succesvolle campagne is het bieden van een luisterend oor om de donateur te overtuigen belangrijk. Dat is de kracht van persoonlijk contact
  • Prestatiegericht: een klantcontactcenter heeft bij fondsenwerving de focus op twee zaken. Het werven van fondsen en het behouden/bewerkstelligen van een klantrelatie. Dit biedt handvatten voor het team om prestatiegericht te werk te gaan. Men weet wat er van hen wordt verwacht en hoe belangrijk hun rol is voor de continuïteit van uw organisatie.
  • Direct feedback: wanneer u telefonisch contact hebt met uw doelgroep, heeft u direct de mogelijkheid om de klant extra vragen te stellen of diens verhaal aan te horen. Zo kunt u zelfs wanneer iemand geen donatie of gift wil doen, feedback verzamelen voor een volgende campagne of ter verbetering van uw product of dienst.
  • Kostenefficiënt: de inzet van externe fondsenwervers is ideaal wanneer u tijdelijk werk heeft of wanneer u snel wilt opschalen zonder investeringen te hoeven doen in het opleiden van mensen, de aanschaf van dure software of het genereren van meetbare resultaten met behulp van rapportages. Binnen een week opschalen om meer fondsen te werven? Een klantcontactcenter als The Good Agency kan dit.

Retentie bepalen voor continuïteit 

Om de continuïteit van uw organisatie te kunnen garanderen, is het belangrijk om de retentie te bepalen. De retentie is het percentage van donateurs dat aangehaakt blijft bij uw organisatie. Hoe hoger dit percentage is, hoe hoger de betrokkenheid.

Ontvangt u een eenmalige donatie of heeft u blijvende donateurs? De hoogte van dit percentage, geeft ook inkijk in hoe steady en gegarandeerd uw inkomsten zijn.

Wanneer dit terugloopt, is het belangrijk om actie te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een campagne gericht op heractiveren.

Wanneer u net begint met een telefonische fondsenwerving, is retentie nog niet direct van toepassing. Wel is het belangrijk om snel hieraan te beginnen, zodat u op cijfers kunt bouwen. Afhankelijk van de campagne kan The Good Agency direct de lijnen voor retentie opstellen na afloop van de campagne.

Outbound callcenter inzetten

Outbound callcenter is een term binnen de telefonische fondsenwerving die wordt gebruikt voor wanneer een callcenter uitgaande gesprekken voert. De inzet van een outbound callcenter kan verschillende aanleidingen hebben. Enerzijds kan het zijn om fondsen te werven en anderzijds kan het ook worden ingezet om feedback te verzamelen van (oud-)donateurs. Zo investeert u in een volgende wervingscampagne en kunt u kostenefficiënt te werk gaan.

Naast outbound, kunt u ook kiezen voor inbound. In combinatie met een direct mailing of andersoortige campagne, heeft u dan altijd iemand die de (toekomstig) donateur te woord kan staan.

Klantcontactcenter met sociaal karakter inschakelen voor jouw fondsenwerving? 

Hoe mooi is het wanneer u telefonische fondsenwerving voor goede doelen kunt laten doen door een organisatie die sociaal ondernemen als een van de belangrijkste pijlers heeft? The Good Agency werkt volgens het PSO-keurmerk en heeft naast een plek op trede 3 ook een PSO30+ certificaat. Zo ondersteunen wij u maximaal bij het behalen van uw sociale doelstellingen. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Telefonische fondsenwerving


Reacties
Categorieën